Projekty UE

Środa, 2019.01.30

Promocja i rozwój sprzedaży produktów marki Sawex Foods na rynkach międzynarodowych. Firma Sawex Sp. z o.o. Foods Sp. K. uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt.: „Internacjonalizacja firmy Sawex Foods poprzez udział firmy w branżowych targach polskich specjalności żywnościowych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Opis projektu:

Projekt zakłada udział firmy jako wystawca w międzynarodowych targach spożywczych, uczestnictwo w misjach handlowych i rozmowach B2B oraz poszukiwanie nowych rynków zbytu dla produktów pod marką Halina, Britta, Sotto, Petit Crunch, Petit Lunch, w tym nawiązywanie kontaktów handlowych i pozyskiwanie zagranicznych odbiorców (dystrybutorzy, importerzy, sieci handlowe). Ponadto zadaniem planowanego przedsięwzięcia jest szeroko rozumiana promocja marek Sawex Foods wśród klientów (kupców) i konsumentów, w szczególności podczas targów, oraz umocnienie i rozwój sprzedaży do aktualnych odbiorców zagranicznych. Podczas wystawiennictwa na targach planuje się prezentacje i degustacje produktów oraz wykorzystanie materiałów informacyjno-promocyjnych.
Projekt realizuje cele zawarte w „Programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych” POIR.03.03.03-14-0108/18.

Zadania planowane do realizacji

1) Udział jako wystawca w targach SIAL Paris International Food Exhibition Francja w 2018
2) Udział jako wystawca na targach Summer Fancy Food Exhibition USA w 2019
3) Udział jako wystawca na targach Anuga Exhibition Niemcy w 2019

Cele projektu i planowane efekty jego realizacji

Celem projektu jest zwiększenie sprzedaży eksportowej produktów Sawex Foods i rozpoznawalności marki Hanlina/Britta/Petit Lunch/Petit Crunch za granicą, a w szczególności pozyskanie kontrahentów w krajach, gdzie do tej pory produkty pod wyżej wymienionymi Brandami nie były sprzedawane oraz wzrost sprzedaży w krajach, gdzie produkty Sawex Foods są już obecne.

Wartość projektu: 255 200,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 153 120,00 PLN

Okres realizacji projektu: 17.09.2018 – 10.10.2019

eu

Piątek, 2020.01.08

Uruchomienie kaszarni z dofinansowaniem UE.
Uruchomienie kaszarni przez Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej „Sawex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Foods spółka komandytowa) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

czytaj więcej

Środa, 2019.01.30

Promocja i rozwój sprzedaży produktów marki Sawex Foods na rynkach międzynarodowych. Firma Sawex Sp. z o.o. Foods Sp. K. uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt.: „Internacjonalizacja firmy Sawex Foods poprzez udział firmy w branżowych targach polskich specjalności żywnościowych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Opis projektu: Projekt zakłada udział firmy jako wystawca w międzynarodowych targach spożywczych, uczestnictwo w misjach handlowych i rozmowach B2B oraz poszukiwanie nowych rynków zbytu dla produktów pod marką Halina, Britta, Sotto, Petit Crunch, Petit Lunch, w tym nawiązywanie kontaktów handlowych i pozyskiwanie zagranicznych odbiorców (dystrybutorzy, importerzy, sieci handlowe). Ponadto zadaniem planowanego przedsięwzięcia jest szeroko rozumiana […]

czytaj więcej

Korzystając ze strony akceptujesz politykę prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close