Skip to main content

Dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rodzaj programu: Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

Nazwa programu: Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Dofinansowanie w kwocie 260 000,00 PLN

Całkowita wartość Projektu wynosi 534 030,60 PLN

Data podpisania umowy: styczeń, 2024

Głównym celem planowanych inwestycji jest poprawa warunków pracy w kilku zakresach. Zakresy te dotyczą odciążenie pracowników, zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania pracy na wysokości, zastosowania systemu ostrzegania o zagrożeniach, zminimalizowania zagrożenia wybuchu oparów wodorowych oraz zapewnienia systemu oświetlenia ewakuacyjnego.

W ramach osiągnięcia założonego celu firma planuje podjąć działania w postaci zakupu:

  • wózka widłowego z dyszlem EJD 120,
  • podnośnika nożycowego Sinoboom GTJZ0608 ME,
  • systemu ostrzegania o zagrożeniach w magazynie,
  • okapowych stanowisk do ładowania baterii
  • instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.